Kort om Tora Greve

Under mitt yrkesverksamma liv har jag utbildat mig och arbetat som lärare, kulturarbetare, fastighetsförvaltare. Jag har ett eget företag som heter Torasol och är verksamt inom kultursektorn. Jag är konstnär och författare.
Mina hobbyer är astronomi, speciellt solförmörkelser, resor och vandringar.
Jag har skandinaviskt kvinnligt rekord i antal observerade totala solförmörkelser.
Jag har rest över hela världen och besökt alla kontinent, samt de så kallade tre polarna. Jag har deltagit på pilgrimsvandringar inom olika religioner, bestigit några bergstoppar och är fortfarande aktiv som vandrare.

Mer om mitt nuvarande konstprojekt finns här.
About Sirius Solar System in English.
Mer om mitt författarskap finns här.
Mer om mina solförmörkelseresor finns här.
Här köper du mina produkter:

Länk till nätbutiken
Länk till nätbutiken