Kort om Tora Greve

Konstnärsprofil: Tora Greve är textilkonstnären som gick utanför gränserna och valde att integrera konsten med författarskap och skrev Siriuskrönikan under åren 2014-2018. siriussolarsystem.se

Astronomiprofil: Tora Greve har skandinaviskt kvinnligt rekord i antal observerade totala solförmörkelser. torasol.se

Författarprofil: Tora Greve skriver science fiction, fantasy och om alternativ verklighet. Hennes böcker och noveller har kommit ut på norska, tyska, engelska samt i Danmark. tiratigerforlag.se

Kontaktuppgifter:

Tora Greve

Östra Bernadottesgatan 37B
S-21616 Limhamn
Epost: tora.greve(at)siriussolarsystem.se
Mobil: 076-1155681

About Sirius Solar System in English.
Min widgetshop för böcker finns här.
Mer info om min konst finns här / More info about my art
Jag är med i Konsthantverkscentrums ebutik.